Bastugatan 27 Brf Katthuvudet 25

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut sin lägenhet krävs ett godkännande av föreningens styrelse. Styrelsen använder sig av Hyresnämndens riktlinjer gällande godkännande alternativt avslag.

 

Olovlig uthyrning kan medföra att föreningen säger upp hyreskontraktet (hyresrätter) alternativt säger upp medlemskapet (bostadsrätter) och på så sätt tvingas bostadsrättsinnehavaren att sälja lägenheten. 

Hyresnämnden riktlinjer innebär att godkännande kan lämnas: 

  • dels om förstahandshyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden - som när hyresgästen ska inleda ett samboförhållande eller andra liknande situationer - har beaktansvärda skäl för att hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand
  • dels om andrahandshyresgästen är en skötsam person

Intyg för att styrka skäl till uthyrning bör skickas in som ett komplement vid ansökan. Uthyrning medges för max 12 månader. Skulle t.e.x studietid utomlands vara längre ska en ny ansökan lämnas i god tid innan den första "går ut". Vid t.ex. inledande av samboförhållande är gränsen 12 månader och ingen förlängning kan medges om inte särskilda skäl föreligger.

 

I enlighet med föreningens stadgar tas en avgift ut i samband med att andrahandsuthyrningen godkänns (10 procent av prisbasbeloppet per tolvmånadersperiod).

 

Godkännande av styrelsen krävs även om lägenheten lånas ut utan kostnad eller andrahandsuthyrningen sker till familjemedlem.

Ansökan ska ske via blankett, se nedan, i god tid innan uthyrning planeras. 

Ansökningsblankett (.pdf) 

 

  
 

Felanmälan vid problem!

Tvättstugan

Driftia 08-744 44 33

Sopnedkast
styrelsen@bastugatan27.se

Hiss
ManKan AB 020-022 00 95

Bredband
Ownit 08-525 073 00

Vattenläcka
Drifta Jour 08-744 09 50

Skadedjur (råttor mm) i lägenhet

Anticimex 0752-451000

Skadjedur (råttor mm) i gemensamma utrymmen

styrelsen@bastugatan27.se


You are here: