Föreningsarbete & styrelse

Föreningens styrelse väljs på ordinarie föreningsstämma en gång om året. Styrelsen väljs då för en period om ett år.

Styrelsemöte hålls i regel en gång i månaden.

Epost till styrelsen: styrelsen[at]bastugatan27.se 

Ordinarie ledamot: Ken Bokelius, ordförande

Ordinarie ledamot: Pär Karlsson

Ordinarie ledamot: Henrik Wåhlin

Ordinarie ledamot: Thomas Dennerby

Ordinarie ledamot: Rosita Christensen

Suppleant: Kristina Ohlsen

Brf Katthuvudet 25

Att: Styrelsen
Bastugatan 27
118 25 Stockholm

info at bastugatan27.se