Ombyggnad bostadsrätt

Innan ombyggnad av lägenhet ska godkännande inhämtas från styrelsen. För att underlätta och snabba på processen ska ritningar och andra underlag presenteras för styrelsen. I underlaget till styrelse ska nedan vara med:

- Uppskattad tid för att genomföra ombyggnaden

- En enkel ritning som visualiserar före och efter ombyggnad

- Beskriving på hur ventilation ska hanteras så att det uppfyller krav för hustets självdrag

- Beskrivning på hur avlopp ska hanteras om förändringar görs gällande badrum/toalett eller kök

Observera att även efter ett godkännande från styrelsen är det ägaren till lägenheten som byggs om som har strikt ansvar för ombyggnaden. Detta gällande bl.a. för eventuella skador som uppkommer och att arbetet görs på ett fackmannamässigt sätt av försäkrade och certifierade hantverkare, bostadsrättslagen gäller.

Det är viktigt att du läser igenom nedan information innan ombyggnad påbörjas.

- Eventuella Big Bag eller liknande ska tas bort samma dag eller senast dagen efter de ställs ut på gatan.

- Huset har självdrag. Det innebär att varje lägenhet har en frånluftsventil i köket. Under alla fönster i lägenheten, utom fönstret i köket finns reglerbara tilluftsventiler. Detta för att luften ska cirkulera på ett bra sätt från övriga rum till köket. Om kök flyttas eller om vägg till kök på något sätt ändras skall köket fortfarande inte ha någon tilluft. Detta för att behålla självdragsprincipen.

- I badrummen finns både en tillufts- och en frånluftsventil, så kallad stockholmsventilation. Vid renovering av badrum måste bägge dessa vara kvar.

- Ingen åverkan får göras på fasaden utan godkännande från styrelsen. I vissa fall krävs dessutom bygglov.

- Om gamla spegeldörrar tas bort ska dessa ej slängas. Kontakta någon i styrelsen så att dörrarna kan förvaras för framtida bruk.

- I övrigt gäller föreningens ordningsregler, se www.bastugatan27.se. Där framgår bl.a. arbetstider som gäller vid arbete som kan störa andra boende i huset.

- För montering av eluttag på balkong gäller förutom att ansöka om tillstång från styrelsen att:

  • Eluttaget är för utomhusbruk och jordat
  • Monteras diskret och får inte monteras ovanför höjd för räcke
  • Tätning efter kabeldragning ska göras så att fukt inte tränger in i vägg eller lägenhet

- För montering av markis krävs tillstånd från styrelsen samt att ett avtal tecknas gällande underhåll.

- Vid avstägning av vatten informera genom lappar i trappen i god tid. Boka tvättstugan den tid ni har avstägning så ingen tvättar. För frågor om detaljer hur vattnet stängs av kontakta Driftia, vår tekniska förvaltare.

Brf Katthuvudet 25

Att: Styrelsen
Bastugatan 27
118 25 Stockholm

info at bastugatan27.se