Ventilation & OVK

Huset har självdrag.

Det innebär att varje lägenhet har en frånluftsventil i köket. Under alla fönster i lägenheten, utom fönstret i köket finns reglerbara tilluftsventiler. Detta för att luften ska cirkulera på ett bra sätt från övriga rum till köket. Ingen av frunluftsventilerna får byggas igen genom att t.ex koppla på en fläkt eller ventilation från annat rum. I kök kan därför endast kolfiberfläkt användas.

I badrummen finns både en tillufts- och en frånluftsventil, så kallad stockholmsventilation. Vid renovering av badrum måste bägge dessa vara kvar.

För närvarande (2022) pågår åtgärder från den senaste ventilationskontrollen (OVK) och varje lägenhet med brister är informerade. Varje medlem ansvarar för att åtgärda bristerna senast 31/8 2022.

Många lägenheter har fått anmärkning pga att ombyggnader gjorts som påverkar flödet av luft. Det är viktigt att alltid bygga om så att principerna för självdrag inte påverkas.

Brf Katthuvudet 25

Att: Styrelsen
Bastugatan 27
118 25 Stockholm

info at bastugatan27.se