Lås & brickor till huset

Samtliga gemensamma utrymmen i vår förening är utrustade med digitala lås. Dessa lås, med undantag för porten, kan endast öppnas med bricka. Porten kan även öppnas via appen RCO Access samt tillfällig kod skapad via appen RCO Acess.

Det finns 2 olika typer av digitala lås i fastigheten. Dels lås med en läsare bredvid dörren (tvättstugan, cykelrum, barnvagnsrum samt porten). De öppnas genom att hålla brickan mot knapparna på läsaren.
 
Övriga dörrar hålls brickan mot den svarta "puck" som sitter där "vanligt" lås tidigare satt. Pucken lyser sen grönt och vrids sen åt samma håll  som en nyckel skulle vridits (mot karmen, inte mot dörren), för att låsa upp, inom 2 sekunder. Om det tar för lång tid får man sätta bricka emot igen. Om man försökt för många gånger utan att låsa upp blinkar det vitt och man måste vänta ca 5 minuter.
 
För att aktivera ny bricka eller en bricka som under lång tid inte används håll brickan mot portens läsaren i ca 3 sekunder. Om ni upplever att brickan inte fungerar med de dörrar som har en svart "puck", återaktivera brickan genom att håll brickan mot läsaren vid porten i ca 3 sekunder.

Varje lägenhet har vid införandet erhållit 2st brickor. Vid förlust eller behov av extra bricka kan det beställas till en kostnad av 300kr per bricka. Beställning görs via mail till styrelsen. Vid förlust ska bricka spärras. Meddela vilken bricka som förlorats via mail till styrelsen.

Porten går att öppna med tillfälliga koder som varje lägenhetsinnehavare själv kan skapa via RCO Access. T.ex. till gäster, bud eller andra som tillfälligt behöver öppna porten. Via RCO Access går det även att öppna porten från distans, t.ex. för att släppa in en gäst.

För att använda appen RCO Access, följ nedan:

 • Ladda ner appen RCO Access
 • Starta RCO Access
 • Godkänn vilkoren
 • Tryck på QR-kodssymbolen
 • Skanna QR-koden nedan
 • Tryck på Save
 • Logga in med ert lägenhetsnummer 
  • User Name: Lägenhetsnummer (1-49)
  • Password: Den fyrsiffriga kod ni fick med era brickor
 • Om ni uppmanas att byta lösenord kan ni sätta samma igen
 • Ni hittar vår port under Mina Platser (Bastugatan 27 Entre)
 • För att öppna dörren klicka på symbolen som är ett hänglåset vid Bastugatan 27 Entre
 • För att skapa engångskod klicka på pilen vid Bastugatan 27 Entre
  • 5 tillfälliga går att ha samtidigt
  • En tillfällig kod gäller upp till 3 timmar
  • Går att skapa upp till 3 månader innan koden börjar gälla

Brf Katthuvudet 25

Att: Styrelsen
Bastugatan 27
118 25 Stockholm

info at bastugatan27.se